THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

02/12/2020 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 2377 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 381 tác giả

Địa phương: 45 tỉnh/thành

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Quang Vinh

Đà Nẵng

0

2

Nguyễn Tấn Sang

Quảng Ngãi

10

3

Nguyễn Trần Hiếu

Quảng Ngãi

10

4

Nguyễn Trọng Duy

Đắk Lắk

3

5

Nguyễn Đoàn Khanh

Hải Dương

10

6

Trương Hoài Vũ

Phú Yên

14

7

Trần Việt Linh

Điện Biên

10

8

Lê Phước Huy

Quảng Nam

10

9

Lê Thành Bảo

Phú Yên

12

10

Hoàng Minh Hiếu

Hà Nội

12

11

Huỳnh Trường Sơn

Trà Vinh

0

12

Huỳnh Trường Sơn

Trà Vinh

2

13

Trần Anh Tuấn

Hà Nội

0

14

Trần Anh Tuấn

Hà Nội

11

15

Dương Hải Duyên

Trà Vinh

7

16

Nguyễn Đức Bá Thiên

Quảng Nam

0

17

Nguyễn Văn Phúc

Phú Yên

2

18

Nguyễn Văn Hổ

Bạc Liêu

20

19

Hoàng Tuấn Anh

Hà Nội

11

20

Nguyễn Hoàng Việt

Hà Nội

14

21

Trần Thị Thanh Vân

Hà Nội

13

22

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Hà Nội

4

23

Hoàng Hải Đăng

Hà Nội

8

24

Vũ Thị Vượng

Hà Nội

2

25

Trần Bích Ngọc

Hải Dương

17

26

Trần Anh Huy

Hà Nội

2

27

Vũ Ngọc Minh

Hà Nội

2

28

Vũ Thị Thuý

Hà Nội

0

29

Đồng Công Hiếu

Hà Nội

9

30

Vũ Hoài Nam

Quảng Ninh

0

31

Bùi Minh Châu

Đà Nẵng

10

32

Đặng Thái Quân

Hà Nội

0

33

Dương Thanh Tuyền

Hà Nội

2

34

Nguyễn Hoàng Tuấn Minh

Hà Nội

5

35

Trần Vương Hào

Hà Nội

11

36

Đào Thị Kim Tuyền

Hà Nội

1

37

Bùi Minh Tuấn

Yên Bái

10

38

Phạm Văn Quyết

Thái Bình

3

39

Phạm Văn Chính

Thái Nguyên

1

40

Nguyễn Quang Huy

Hà Nội

10

41

Nguyenvankhang21022001@gmail.com

Đồng Tháp

0

42

Trần Hoàng Minh

Đồng Tháp

6

43

Phạm Trần Hiệp

Hà Nội

0

44

Nguyễn Văn Dũng

Hà Nội

20

45

Đào Thị Tiểu Anh

Hà Nội

0

46

Nguyễn Minh Tuấn

Hà Nội

8

47

Nguyễn Khánh Linh

Thái Nguyên

0

48

Lê Minh Yến

Hà Nội

0

49

Đặng Minh Hiếu

TP HCM

0

50

Nguyễn Đình Minh

Thừa Thiên Huế

0